back start next


[start] [1] [2] [ 3 ] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]


3

Gap Example

-

nil (.V/-

Figure 1-9Specific Trading Range Example

Narrow Ranges

Predict Wide Ranges

Figure 1-10: Specific Tradii Range ExampleNarrowing Ranges Example

High

Buy Point

Expanding Ranges Example

Figure 1-11: Narrowing & Expanding Range Examples[start] [1] [2] [ 3 ] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]