back start next


[start] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [ 55 ] [56] [57]


55

33. 34. 35. 38.

40. a)

44. 45. 46. 47.

48. a)

53. b)

55. a) d)

56. a) b)

d < d-" < 5 < i f"" <

logfl + 2/log* + logclogd b) Formula (1.25) 5

14/205 logi -logS

-.038

.804264-i3 - 1 (1 +r)"(> + l)/2(i +

.82 e- lln 9.48%

3! 5! 7!

(1+0 V) (1+0" -y- e) e-

d + rf + /3 +rf+ • . . i-i2 + ;3.4 . . .

b) (1 + + ,•) !

c) (1 -d)(>-"V

c) <

59. a)

1 -6 + £--.?- + 2! 3!

w-1 .2 (m-l)(2m-1).3

3!/n

2 3 4

(2) e(<-*/2)+*n

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28.

b) (1) (2)

Chapter 2

$10,402.36 a) $4225.27 b) $4225.46

log5 - logd 8

120/121 a) 1340 b) 1321

a) $101.92 b) $100.00 c) $103.33

c) Invest for the month of February $1593.00

$917.76 $483.11

a) $275 b) $260

i[logl+2 + 36.4 periods

6.25 years 2n + n 3

114 .30

144 loggl.Ol

7.46% /l9"-4 3

1.5% loM

50 4%

d) 16%

a) 1.0124

a) 7.00%

+ .$„)-log,(5iV•+ +

+ s„v")

b) 17.74% *) .9938 b) 7.71%

c) 7.53%

$1540.349. 10.

12. 13. 18.

20. 21. 22.

25. 26. 27. 30. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

40. )

theory of interest 300 1 -(.9925)2° 1 - (.9925)*

20% 100

1 -e

1 -e

-.02

1.95

1 - v

1 - v" $11,466

log,20[l -(1

log,(l-d)

1/30

1 -v

loge(n + 1) 27.47 years 1/6

-20v

"201

66 1/21

6250 - 325A

$16,607

$7851

3 b) 25/12 48

112.59

46, 3

47, 156.25

48,

49. a) \n-t)vdt b)

n -a

50. 16,020

51. 84.5

52. a) (2) -

n(n + 1)

b) (2) -

54. 40

55. a)

n(l + i) -2 + nv"

-in(n + l)~n + aj

58. a) -±- b) 2?

(2a -bf L

2a - b - - a)\og

Chapter 5

1. a) \ ( + 4 + 10) b) 1000[2( 1 - «5]) + («) 1 " («)51

2. 3

3. $20,206

4. a) 75.05 /;) -57.85

5- .+1=.+

<=o

iCRt

6. a) 3 b) Yes

7. .02

9. Any Z, 0 < Z < 100

11. 6.16%

12. $4450 14. $8439-

(6:14): Z. =So =

R,ds

(6:15):fif = (6:16):B; = Bo

J,</r

48. a) b) a

49. $310

50. a) $79.59

51. $272.42

54. $5736

55. a) $757.19

/3 + 5

/3 + 5

)(1) 15 (2) 1 2/3%

b) $826.40

56. p"TO1.io-«B].09 "201.09 -«151.09

57 (80.000/ Qgjq .og-SOOO

«91 .09

i,) 8O.OOO(1.09)-(8O,00O/a )., o,-5000

«91 .09

9. 10. 11. 12. 16. 17. 18. 19. 20.

b) $422.41 c) 9.56% b) 8.51%

$571

Chapter 7

a) $385.54

$844.77 a) 7.91%

1.0332

$115.87

a) 8.40% b) 8.00% c) 9.14% d) 10.00% e) -7.72% /?) -12.4

$794.83

$945

$1200

$1291

$1100

1 - .5/7

$33.98

$573.60

a) 1037.17 1027.88 1018.59 1009.29 1000.00

b) 964.54 973.41 982.27 991.14 1000.00

-

980.35

13.12

967.23

980.62

13.33

967.29

980.35

13.33

967.02

Theoretical Practical Semi-Theoretical

a) Theoretical - Semi-Theoretical < Practical

b) Semi-Theoretical < Theoretical

Semi-Theoretical < Practical <

Practical

Theoretical

32. $1344.89

33. $966.08

34. $156

37. $78.20

38. $908.87

40. a) $1287.76 b) $276.24

41. 13

42. 4%

43. 2.8659

45. a) + Cla) b) (7a) (i + - (i~s)

46. a) .5 b) .375[start] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [ 55 ] [56] [57]