back start next


[start] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [ 93 ] [94] [95]


93

BUTTERFLY

BEARISH GARTLEY

BULLISH Ul

\ BEARISH .1» j AB=CD

BEARISH 50

butterflIy

MERRIL lynch (MER)! DAILY

©BigCharts.com

MULTI-HARMONIC

CHART

N D 98 F M fl J J fl S 0 N D 99 F fl H J8 GARTLEY

BULLISH ab=cd

mLLISHAB=CD

BEARISH BUTTERFLY

BULLISH BUTTERFLY

SMART MODULAR (SMOD): DAILY MULTI4HARM )NIC CHART

J J fl S 0 N D 93 F H fi II J J fl S 0 H D 99 F h fiBEARISH GARTLE\

BULLISH GARTLEY,

BULLISH AB=CD BEARISH D

BUTTERFLY

VIASAT (VSAT): DAILY MULTItHARMOMC CHART

© BigCharts.com

1 £ 0

fihJJfiSO ND98FMfiMJJfiS0ND99FMflt1JJ[start] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [ 93 ] [94] [95]